100 μέρες πριν τις Ευρωεκλογές!

Το διακύβευμα των Ευρωεκλογών του 2019 συζητήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αρκετοί από αυτούς εγγράφηκαν και προώθησαν την διαδικτυακή πλατφόρμα «aftitiforapsifizw»!


100 days before the European elections!

The stakes of the European elections of 2019 were discussed with students of the University of Cyprus on 28 February 2019.

Many of them subscribed and promoted the electronic platform ‘thistimeimvoting’.